Vprašanje sobodajalcev iz naslova nove kategorizacija nastanitvenih obratov, in sicer, da mora biti označevalna tabla za vse nastanitvene obrate, z eno izjemo - da označevalna tabla ne bo več obvezna za sobodajalce, ki opravljajo gostinsko dejavnost v večstanovanjskih stavbah. Torej od kje naprej je definicija več stanovanjske stavbe? V Stanovanjskem zakonu piše, da uporablja izraz večstan. stavba za »Stanovanjske enote v dvo ali večstanovanjski stavbi (v nadaljnjem besedilu: večstanovanjska stavba) so stanovanja. Stanovanjske enote v stanovanjski stavbi za posebne namene so bivalne enote.« Torej za vsako stavbo kjer sta vsaj dve stanovanji? Kako je potem s tablo v družinski hiši, kjer so npr 3 stanovanja?

Kaj predstavlja večstanovanjski objekt je zajeto le v Stanovanjskem zakonu, kot to pravilno ugotavljate, ne pa tudi v Zakonu o gostinstvu, ki ureja zadevno področje.

 

Stanovanjski zakonik v definiciji sicer ureja dvo in več stanovanjske stavbe, ki so samostojno stoječe stavbe z dvema ali več stanovanji, stanovanjski bloki, stolpiči, stolpnice in podobno.

 

Za ogled celotnega odgovora je potrebna PRIJAVA!
Priprava: OZS, Splošni uporabnik OZS
Zadnja sprememba: 21.11.2018