Smo podjetje registrirano in z sedežem v Sloveniji. V prihodnje se želimo ukvarjati z prometom oziroma nakupom in prodajo odpadnega železa, bakra in aluminija. Zanima nas, ali moramo imeti kakšno dovoljenje za to? Odpadni material bomo pridobivali od fizičnih oseb v Nemčiji in Sloveniji. Potem bomo ta odpadni material prodajali kupcem (pravnim osebam v Nemčiji).

Po Uredbi o odpadkih morate biti vpisani v evidenco trgovcev z odpadki, trgujete pa lahko samo z nenevarnimi odpadki. Odpadkov v te primeru ne smete skladiščiti, jih razvrščati ali kako drugače ravnati z njimi. Če bi jih želeli imeti tudi na skladišču, bi morali biti vpisani vsaj kot zbiralci odpadkov. Po naši zakonodaji je potrebno od oddaji odpadkov izpolniti tudi evidenčni list, vi kot trgovec te na njem vpisani. Izpolniti ga mora povzročitelj oz. imetnik ali po njegovem pooblastilu zbiralec oz. predelovalec.

 

Trgovec je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki v svojem imenu in za svoj račun kot dejavnost opravlja nakup in naknadno prodajo odpadkov, četudi odpadkov fizično nima v posesti

Za ogled celotnega odgovora je potrebna PRIJAVA!
Priprava: OZS, Splošni uporabnik OZS
Zadnja sprememba: 20.11.2018