prosim za nasvet glede izplačila regresa 2019: če se obračuna regres 01.07.2019 in izplačilo sledi v tekočem mesecu, ne na dan 01.07.2019, kakšne so sankcije… Podjetje trenutno ne razpolaga z dovolj finančnih sredstev, da bi vsem izplačala regres. Uporabljamo Kolektivno pogodbo za obrt in podjetništvo, katera je sicer prenehala z veljavo 31.12.2018 vendar se uporablja še 12 mesecev.

V kolikor je podjetje nelikvidno, potem se regres lahko skladno s KP za obrt in podjetništvo izplača do 1. novembra.  Nelikvidnost se dokazuje skladno s 14. členom Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju.

V kolikor takšne nelikvidnosti pri delodajalcu ni moč dokazati, potem je plačilo z zamudo obremenjeno z
Za ogled celotnega odgovora je potrebna PRIJAVA!
Priprava: Dušan Bavec, svetovalec specialist za delovno pravo in socialno varnost
Zadnja sprememba: 01.07.2019