poslujem kot samostojni podjetnik s.p. in se nameravam prijaviti na razpis šole za zaposlitev s polovičnim delovnim časom, zato me zanima kako je s prispevki v takem primeru in kako je s štetjem pokojninske dobe ! Ali na ta način postanem »popoldanec«?

Status »popoldanca ima lahko le tisti podjetnik, ki je zaposlen s polnim delovnim časom, ob tem pa opravlja še pridobitno dejavnost v statusni obliki s.p.-ja in iz tega naslova plačuje le pavšalne prispevke za primer poklicne bolezni in poškodbe pri delu, tako na ZZZS kot na ZPIZ, skupaj cca 70 €.

V danem primeru pa boste vključeni
Za ogled celotnega odgovora je potrebna PRIJAVA!
Priprava: Dušan Bavec, svetovalec specialist za delovno pravo in socialno varnost
Zadnja sprememba: 02.08.2019