Obvezne sestavine računa

Ali je ID številka za DDV kupca obvezen podatek na računu?

Za ogled celotnega odgovora je potrebna PRIJAVA!
Priprava: Jasmina Malnar Molek, svetovalka specialistka za delovno področje davčnih zadev
Zadnja sprememba: 21.12.2018