Mati, ki ima s.p., ima v zadnjih letih izgubo (poslovno in davčno). Naredila bi prenos svojega s.p. na sinov s.p.. Ali so sinu s.p. priznane izgube iz preteklih let?

Kadar se izvede prenos podjetja prenosnika (stari s.p.) na podjetje prevzemnika (novi s.p.), konkretno prenos z matere na sina, je ta drugi podjetnik upravičen do določenih davčnih ugodnosti, ki jih je imel prejšnji s.p., podjetje prenosnik. Med takšne davčne ugodnosti spadajo tudi, med drugim, prenos davčnih izgub, vendar le ob izpolnjevanju naslednjih pogojev (51.čl. Zakona o dohodnini):

Za ogled celotnega odgovora je potrebna PRIJAVA!