kot člani vaše zbornice se obračamo na vas za pomoč pri redni odpovedi iz poslovnih razlogov, ker ne bi želeli delati v nasprotju z zakonom ali škodovati delavcu. Ali lahko izročimo Redno odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov delavki, ki smo jo zaposlili 1.9.2015 in je takrat že dopolnila 57 let. Ali je že izpolnjevala pogoje za varstvo pred odpovedjo pogodbe iz poslovnih razlogov glede na 226.člen ZDR-1 ali bi že takrat morala dopolniti 58 let?

V letu 2015, ko je še veljalo prehodno obdobje je imel status delavca pred upokojitvijo tisti, ki je bil star 56 let, starost 58 let kot velja pa je bila dosežena dve leti kasneje, torej leta 2017.

Glede na to, da za varstvo pred odpovedjo po prvem odstavku 114. člena zadostuje zgolj izpolnitev enega od alternativnih pogojev, torej bodisi
Za ogled celotnega odgovora je potrebna PRIJAVA!
Priprava: Dušan Bavec, svetovalec specialist za delovno pravo in socialno varnost
Zadnja sprememba: 18.10.2019