Keramičar – podizvajalec je od glavnega izvajalca dobil v podpis garancijo na obrtniška dela na objektu. V njej je navedeno, da podizvajalec daje na vgrajene materiale in dela 5-letno garancijo in da bo v garancijskem roku na svoje stroške opravil vse morebitne pomanjkljivosti. Zanima ga, ali je dolžen tako garancijo podpisati oziroma ali lahko glavni izvajalec v primeru, da podizvajalec garancije ne podpiše, prekine sodelovanje z njim?

Ali ima podizvajalec z glavnim izvajalcem podpisano kakršno koli pogodbo o izvedbi del, kjer bi bila določena garancijska doba?

Če ne je dolžan nuditi garancijo za katero sta se dogovorila (torej če sploh) oziroma najmanj v višini, kot je določena s predpisi. Na vgrajene materiale daje verjetno že dobavitelj določeno garancijo.

Glavnega izvajalca gotovo ne zavezuje izbira podizvajalca pri bodočih poslih, za ta konkretni primer pa od naročila kar tako ne more odstopiti.

Odgovor je zelo splošen, saj tudi iz postavljenih vprašanj ni mogoče razbrati dejanskega stanja.

Za ogled celotnega odgovora je potrebna PRIJAVA!