Imam zaposlenega delavca, ki je v času treh mesecev zaposlenosti pri nas prejel 9 izvršb na plačo. Kateri vrstni red ali sorazmernost dolga moram upoštevati pri poplačilu? Datum prejema pošte pri meni ali starost oz. prvič vložena izvšba? Primer: VL 11856/2015 z dne 06.02.2015 je datum prejema pri nas 23.06.2017 in ga kot prvega sprovajam. Četrtega po datumu prejema z dne 01.09.2017 imam izvršbo 0047 VL 11688/2010 z dne 02.02.2010 in jo bom pričela sprovajati šele za deset mesecev ali pozneje. Ali pravilno postopam?

107. člen Zakona o izvršbi in zavarovanju določa, da sodišče s sklepom, s katerim dovoli rubež denarne terjatve (sklep o rubežu plače), prepove dolžnikovemu dolžniku poravnati terjatev dolžniku, dolžniku pa prepove terjatev izterjati, in sicer tudi iz zastave, ki je bila dana v njeno zavarovanje, ali kako drugače z njo razpolagati. Rubež je opravljen z dnem, ko je sklep o rubežu vročen dolžnikovemu dolžniku (delodajalcu).

Nadalje 110. člen istega zakona določa, da se vrstni red zastavnih pravic več upnikov se določa po dnevu oprave rubeža , torej datumu vročitve sklepa o izvršbi delodajalcu!

Le v primeru,

Za ogled celotnega odgovora je potrebna PRIJAVA!