delavec se je leta 2010 poškodoval pri delu in utrpel hujše telesne poškodbe na podlagi katerih je uveljavil invalidnino. Ker je do nezgode prišlo zaradi neupoštevanja predpisov o varnosti pri delu, je ZPIZ uveljavil regresni zahtevek, na podlagi katerega periodično terja delodajalca za plačilo zneska, ki je enak znesku izplačane invalidnine. Zanima nas ali se delavec lahko pravno veljavno odpove tej invalidnini ?

pravici do invalidnine se ni moč pravno veljavno odpovedati. De facto bi se ji delavec sicer lahko odpovedal na način,
Za ogled celotnega odgovora je potrebna PRIJAVA!
Priprava: Dušan Bavec, svetovalec specialist za delovno pravo in socialno varnost
Zadnja sprememba: 15.11.2019