delavcu smo podali odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov na podlagi katere mu je priznana tudi zakonsko določena odpravnina. Zanima nas ali mu odpravnino lahko izplačamo ob zadnji plači.

: Zakon o delovnih razmerjih, ZDR-1 v 5. odst. 108. člena določa, da če ni s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti določeno drugače, mora delodajalec izplačati delavcu odpravnino ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi. To pomeni, da morate v konkretnem vašem primeru pogledati kako je rok za tozadevno odpravnino urejen v kolektivni pogodbi, ki jo uporabljate pri svojem delu. V kolikor tega vprašanja kolektivna pogodba sploh ne ureja,
Za ogled celotnega odgovora je potrebna PRIJAVA!
Priprava: Dušan Bavec, svetovalec specialist za delovno pravo in socialno varnost
Zadnja sprememba: 27.11.2019