Davek na dediščine in darila – stopnje obdavčitve glede na dedni red

V skladu z Zakonom o davku na dediščine in darila (v nadaljevanju ZDDD) je predmet obdavčitve z davkom na dediščine in darila premoženje, ki ga fizična oseba prejme od fizične ali pravne osebe kot dediščino ali darilo in se ne šteje za dohodek po zakonu, ki ureja dohodnino. Predmet obdavčitve je tudi premoženje, ki ga pravna oseba prejme od pravne ali fizične osebe kot darilo ali dediščina, ki se ne šteje za dohodek po zakonu, ki ureja davek od dohodkov pravnih oseb.

Za ogled celotnega odgovora je potrebna PRIJAVA!