Ali pravilno razumem, da je po ZIZ v primeru izvršbe zaradi neplačane preživnine omejitev določena na 50% bruto minimalne plače?

Pri izterjavi preživnin je v 102. členu določena omejitev na 50% bruto minimalne plače povečane za znesek, ki ga je dolžnik dolžan plačevati iz naslova preživnine. Ta obveznost se dokazuje z javno listino, ki jo dolžnik pridobi pri CSD oz. z zahtevo pri sodišču za odpravo nepravilnost.

 

 

Za ogled celotnega odgovora je potrebna PRIJAVA!
Priprava: OZS,  
Zadnja sprememba: 21.08.2018