Član sprašuje koliko časa je možno (če je) izpodbijati pravni posel npr. prenos premoženja iz moža na ženo. Konkretno: mož ima določene dolgove, odloči se, da bo vso premoženje tudi firmo prepisal na ženo, da ga ne bi rubili. Ali lahko potem bremenijo ženo?

Na podlagi 255. člena Obligacijskega zakonika lahko vsak upnik, čigar terjatev je zapadla v plačilo, lahko tudi ne glede na to, kdaj je nastala, izpodbija pravno dejanje svojega dolžnika, ki je bilo storjeno v škodo upnikov. Nadaljnji členi istega zakonika določajo še druge pogoje, med drugim tudi rok za vložitev tožbe, ki je 3 leta od izpodbojnega pravnega posla.

Poleg splošne izpodbojne tožbe, ki je urejena po Obligacijskem zakoniku, pa opozarjam tudi na 2. odstavek 56. člena Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, ki določa solidarno obveznost zakoncev za obveznosti, ki po splošnih predpisih obremenjujejo oba zakonca, za obveznosti, nastale v zvezi s skupnim premoženjem, in za obveznosti, ki jih prevzame en zakonec za tekoče potrebe družine, odgovarjata zakonca nerazdelno tako s skupnim kakor tudi s svojim posebnim premoženjem.

Za ogled celotnega odgovora je potrebna PRIJAVA!