Stranke imajo možnost, da podjetju dostavijo odpadno olje (podjetje ima dejavnost 45.200 . Popravilo in vzdrževanje motornih vozil) in za to jim zaračuna ekološko takso. Seveda samo tistim, ki pri njem ne menjajo olja, ampak samo za odvzem olja, ki ga potem na podlagi sklenjene pogodbe da na uničenje. Tržna inšpektorica je podjetju dejala, da na računu ne sme biti zavedeno, da jim zaračunava ekološko takso. ?

Podjetje lahko prevzame odpadna olja od drugih povzročiteljev, ki imajo manj kot 500 l letno, saj mu to omogoča Uredba o odstranjevanju odpadnih olj, mora pa to imeti zapisano v svojem načrtu gospodarjenja z odpadki in ta, ki jih pri njemu prepušča ravno tako.

Za ogled celotnega odgovora je potrebna PRIJAVA!