Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.

Potrebujem informacije glede izvajanja ZVZD na gradbišču. Izvajamo strojne inštalacije, natančneje montažo šprinkler sistemov. Imamo zaposlene monterje, v lasti imamo dvižne ploščadi, orodje in uporabljamo viličarje. Potrebujemo seznam dokumentacije, ki ga skladno z zakonom moramo imeti (zaposleni in orodje) ob opravljanju našega dela na gradbišču v Sloveniji (zdravstveni pregledi monterjev, varstvo pri delu, ocene tveganja, izpit za viličarja).

Pozdravljeni!

 

Obveznost s področja varnosti pri delu:

 • Izjava o varnosti z oceno tveganja z zdravstveno analizo delovnih mest /zdravstveno analizo izdela pooblaščeni izvajalec medicine dela, v oceni tveganja morajo biti vpisane tudi zdravstvene zahteve ( npr. zaradi dela na višini ipd.)
 • Poleg ocene tveganja mora imeti delodajalec tudi interne akte (področje alkohola, prepovedanih drog, psihosocialnih tveganj ter načrt promocije zdravja)
 • Izvajanje zdravstvenih pregledov delavcev v rokih, ki so vpisani v oceni tveganja/ rok določi delodajalec, ne sme biti daljši od 5 let, rok je odvisen od nevarnosti, ki so jim izpostavljeni delavci
 • Usposabljanje delavcev za varno delo z viličarji – osnovno usposabljanje in nato preverjanje znanja v rokih, ki ne smejo biti daljši od dveh let
 • Usposabljanje delavcev za varno delo in varstvo pred požarom – ko pričnejo opravljati delo, ob spremembah, novi tehnologiji ipd. , na dve leti je potrebno preverjati znanje za delavce, kjer iz ocene tveganja izhaja večja nevarnost za poškodbe, poklicne bolezni
 • Požar – začetno enako kot pri varnosti pri delu, periodično je odvisno od ocene požarne ogroženosti – pri ogroženosti 1 in 2- periodike ni, pri 3, je 3 leta, če je višja pa pogosteje
 • Delavce je potrebno usposobiti tudi za varno delo z dvižnimi ploščadi, preverjanje znanja se opravlja periodično, enako kot velja npr. za viličarje na dve leti, ker gre za opremo z večjim tveganjem za nastanek poškodb in poklicnih bolezni  
 • Varno delo z orodjem - verjetno gre za ročno orodje na različni pogon – tu se posebno usposabljanje ne izvaja, kot pri opremi s povečanim tveganjem (viličarji, dvižne ploščadi), mora pa biti izpravna in delavci seznanjeni s pravilno uporabo, na voljo morajo biti tudi navodila za varno delo
 • Za delovno opremo je potrebno zagotoviti redne preglede, to je predvsem oprema s povečanim tveganjem za poškodbe – v vašem primeru viličarji in dvižne ploščadi. Dvižne ploščadi se običajno pregleduje na eno leto, viličar na tri leta
 • Delavci morajo pri delu uporabljati predpisano osebno varovalno opremo (opredeljeno v oceni tveganja)
 • Podpis skupnega sporazuma na skupnih deloviščih – če je na enem delovišču več različnih delodajalcev oz. samozaposlenih oseb  

 

Za ogled celotnega odgovora je potrebna PRIJAVA!
Priprava: OZS,  
Zadnja sprememba: 20.11.2018