Potrebujem informacije glede izvajanja ZVZD na gradbišču. Izvajamo strojne inštalacije, natančneje montažo šprinkler sistemov. Imamo zaposlene monterje, v lasti imamo dvižne ploščadi, orodje in uporabljamo viličarje. Potrebujemo seznam dokumentacije, ki ga skladno z zakonom moramo imeti (zaposleni in orodje) ob opravljanju našega dela na gradbišču v Sloveniji (zdravstveni pregledi monterjev, varstvo pri delu, ocene tveganja, izpit za viličarja).

Pozdravljeni!

 

Obveznost s področja varnosti pri delu:

 • Izjava o varnosti z oceno tveganja z zdravstveno analizo delovnih mest /zdravstveno analizo izdela pooblaščeni izvajalec medicine dela, v oceni tveganja morajo biti vpisane tudi zdravstvene zahteve ( npr. zaradi dela na višini ipd.)
 • Poleg ocene tveganja mora imeti delodajalec tudi interne akte (področje alkohola, prepovedanih drog, psihosocialnih tveganj ter načrt promocije zdravja)
 • Izvajanje zdravstvenih pregledov delavcev v rokih, ki so vpisani v oceni tveganja/ rok določi delodajalec, ne sme biti daljši od 5 let, rok je odvisen od nevarnosti, ki so jim izpostavljeni delavci
 • Usposabljanje delavcev za varno delo z viličarji – osnovno usposabljanje in nato preverjanje znanja v rokih, ki ne smejo biti daljši od dveh let
 • Usposabljanje delavcev za varno delo in varstvo pred požarom – ko pričnejo opravljati delo, ob spremembah, novi tehnologiji ipd. , na dve leti je potrebno preverjati znanje za delavce, kjer iz ocene tveganja izhaja večja nevarnost za poškodbe, poklicne bolezni
 • Požar – začetno enako kot pri varnosti pri delu, periodično je odvisno od ocene požarne ogroženosti – pri ogroženosti 1 in 2- periodike ni, pri 3, je 3 leta, če je višja pa pogosteje
 • Delavce je potrebno usposobiti tudi za varno delo z dvižnimi ploščadi, preverjanje znanja se opravlja periodično, enako kot velja npr. za viličarje na dve leti, ker gre za opremo z večjim tveganjem za nastanek poškodb in poklicnih bolezni  
 • Varno delo z orodjem - verjetno gre za ročno orodje na različni pogon – tu se posebno usposabljanje ne izvaja, kot pri opremi s povečanim tveganjem (viličarji, dvižne ploščadi), mora pa biti izpravna in delavci seznanjeni s pravilno uporabo, na voljo morajo biti tudi navodila za varno delo
 • Za delovno opremo je potrebno zagotoviti redne preglede, to je predvsem oprema s povečanim tveganjem za poškodbe – v vašem primeru viličarji in dvižne ploščadi. Dvižne ploščadi se običajno pregleduje na eno leto, viličar na tri leta
 • Delavci morajo pri delu uporabljati predpisano osebno varovalno opremo (opredeljeno v oceni tveganja)
 • Podpis skupnega sporazuma na skupnih deloviščih – če je na enem delovišču več različnih delodajalcev oz. samozaposlenih oseb  

 

Za ogled celotnega odgovora je potrebna PRIJAVA!
Priprava: OZS,  
Zadnja sprememba: 20.11.2018