Podjetje iz Italije, ki bo sodelovalo s svojim “potujočim kombijem” na dogodku (ob prazniku) v Sloveniji. V tem kombiju bo pripravljalo in prodajalo hrano (pripravljene mesne jedi) in pijačo. Podjetje je pridobilo davčno številko za DDV v Sloveniji, sedaj pa sprašuje, ali je potrebno urediti še kakršnokoli dokumentacijo v zvezi s poklicnimi pogoji oz HACCP oz če se je treba kam prijaviti?

Podjetje mora registrirati svojo dejavnost na Upravi RS za varno hrano (na območno enoto mora 15 dni pred pričetkom dela poslati izpolnjen obrazec "VLOGA ZA VPIS ALI SPREMEMBO PODATKOV V REGISTRU OBRATOV"

Imeti mora vzpostavljen notranji nadzor na osnovah HACCP sistema ali si pridobiti smernice za gostinstvo (lahko kupi na OZS) in izvaja poenostavljen nadzor s pomočjo smernic. Poglavitne obveznosti, ki jih ima so predvsem:

Za ogled celotnega odgovora je potrebna PRIJAVA!