Najela bi poslovni prostor, ki bi ga dajala v uporabo proti plačilu za otroške rojstnodnevne in druge zabave. V prostoru bi nudila: igrače, mize, stoli, napihljivi rekviziti, trampolin, bazen s kuglicami, in podobno...materiali in oblike bi bili primerni za majhne otroke, brez ostrih robov in krušenja barv in podobno ter primerno osvetljavo in temperaturo ter ustrezno prezračevanje. Zagotovila bi tudi animatorje za zabavo in hkrati varstvo otrok. Zanimajo jo pogoji za opravljanje te dejavnosti z vidika prostora (uporabno dovoljenje?, ustrezni WC), igralnih pripomočkov in igrač (ali morajo imeti kakšen certifikat ?) ...

Vsa igrala in igrače, ki jih boste imeli, morajo ustrezati zakonodaji, to je Zakonu o splošni varnosti proizvodov ki določa, da se sme na trg dajati samo varna igrala, Uredba o varnosti igrač (Določa kaj se lahko daje na trg). Potrebno je tudi preveriti ali za posamezne vrste igral obstajajo standardi, glede na specifično konstrukcijo in njihove značilnosti, zahteve so opredeljene v harmoniziranih standardih za igrače, tako imate npr. za trampoline še dodatne zahteve (standard SIST EN 13219:2009 - Gimnastična oprema - prožne ponjave - Funkcionalne in varnostne zahteve, preskusne metode, ki v povezavi s standardom SIST EN 913:2009 Gimnastična oprema - Splošne varnostne zahteve in preskusne metode med drugim določa varnostne zahteve ter navodila za uporabo in označevanje trampolinov.

Ker boste ponudniki storitev, morate biti predvsem pozorni, da vsa igrala ki jih boste nabavili ustrezajo vsem predpisanim zahtevam.

Potrebno se je namreč zavedati, da je odgovornost po Zakonu o varnosti splošnih proizvodov na ponudniku igral, zato je prav da se že v fazi nabave pozanimamo glede izpolnjevanja zahtev, da bodo igrače oz. igrala varna.

Za ogled celotnega odgovora je potrebna PRIJAVA!