V podjetju smo imeli dijaka na obveznem praktičnem delu. V pogodbi s šolo ni dogovorjena višina nagrade. V kakšni višini smo mu jo dolžni izplačati?

Skladno z Uredbo o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja se plačila dijakom za obvezno praktično delo v skladu s predpisi, ki urejajo vzgojo in izobraževanje, ne vštevajo v davčno osnovo do višine

Za ogled celotnega odgovora je potrebna PRIJAVA!