Primerljiva tržna cena najema

Najemna pogodba za poslovne prostore je sklenjena med povezanima osebama. Je za davčne namene potrebno popravljati davčno osnovo in kako se določi tržna najemnina?
 

Za ogled celotnega odgovora je potrebna PRIJAVA!