Opredmetena osnovna sredstva vrednotimo po modelu nabavne vrednosti. Med sredstvi imamo pripoznan tudi poslovni prostor. Ali lahko poslovnemu prostoru določimo preostalo vrednost? Ali lahko sredstvo vrednotimo po pošteni vrednosti? Računovodski in davčni vidik stroškov amortizacije?

Za ogled celotnega odgovora je potrebna PRIJAVA!