Olajšava za zaposlovanje - Pokolpje

Davčni zavezanec lahko uveljavlja davčno olajšavo za zaposlovanje na področju Pokolpja pod ZAP.ŠT. 15.19. obrazca davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb. Olajšava izhaja iz drugega odstavka 28. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (v nadaljevanju ZSRR-2).

Za ogled celotnega odgovora je potrebna PRIJAVA!
Priprava: Tadeja Bučar, svetovalka specialistka za delovno področje davčnih zadev
Zadnja sprememba: 06.03.2018