Obvezna preiskava računovodskih izkazov

Mikrodružba je naložbeno nepremičnino v preteklosti prevrednotovala. V letu 2018 bo družba nepremičnino prodala, posledično je bila napremičnina z razreda 0 prenesena na razred 6 – 671 naložbene nepremičnine, vrednotene po modelu nabavne vrednosti, namenjene prodaji. Ali je mikrodružba zavezana preiskavi računovodskih izkazov tudi za leto 2018?

Za ogled celotnega odgovora je potrebna PRIJAVA!
Priprava: Tadeja Bučar, svetovalka specialistka za delovno področje davčnih zadev
Zadnja sprememba: 12.02.2018