Knjiga sklepov

Knjiga sklepov je obvezna za vse samostojne podjetnike in enoosebne gospodarske družbe,  vendar samostojnim podjetnikom knjige sklepov ni potrebno potrditi pri notarju, medtem ko enoosebne družbe to morajo storiti.

V knjigo sklepov se vpisujejo, povzeto po 505.čl. Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1) sklepi:  

Za ogled celotnega odgovora je potrebna PRIJAVA!