Kasnejša vlaganja v opredmetena osnovna sredstva

Organizacija je izvedla rekonstrukcijo svoje proizvodne hale (deloma), da bi pridobila dodatne proizvodne kapacitete za novo proizvodno linijo. Vhodni račun za rekonstrukcijo nepremičnine je znašal 30.500 EUR (osnova 25.000 EUR + 5.500 EUR davka na dodano vrednost). Kako poteka knjiženje v skladu z novimi Slovenskimi računovodskimi standardi?

Za ogled celotnega odgovora je potrebna PRIJAVA!