Kako določiti amortizacijsko stopnjo za opremo?

Skladno s SRS 1 je potrebno določiti amortizacijsko stopnjo za opredmetena osnovna sredstva glede na dobo koristnosti.

Za ogled celotnega odgovora je potrebna PRIJAVA!
Priprava: Jasmina Malnar Molek, svetovalka specialistka za delovno področje davčnih zadev
Zadnja sprememba: 21.03.2018