Imam vprašanje glede povečanja kapitala družbe iz naslova danega posojila lastnika družbe. Smo eno osebna družba z enim edinim lastnikom, ki je v lanskem letu dal posojilo družbi. Ker pa nimamo likvidnih sredstev, da bi mu to posojilo vrnili razmišljamo, da bi to posojilo prenesli v kapital družbe, in sicer na kapitalske rezerve ter s tem povečali kapital in kreditno sposobnost družbe. Ali je to možno in kakšen je postopek? Ali se lahko ta denar družbeniku v prihodnosti kdaj vrne oziroma izplača, v primeru, da bi družba imela denar? Ali so tukaj prisotni kakršni koli davki? Kaj pa je v primeru, da Akt o ustanovitvi družbe ne vsebuje določbe o možnosti naknadnega vplačila? Ali se to lahko kako dopiše? Ali je za to potreben notar?

To se uredi na enostaven način in v skladu s 491. členom ZGD-1: Sklep družbenika (ki se nalepi v knjigo sklepov) in, za rezervo, še pogodba o naknadnem vplačilu.

Za ogled celotnega odgovora je potrebna PRIJAVA!