Evidentiranje materiala, danega v predelavo

Prosimo za ponazoritev knjiženja naslednje transakcije: Zunanjemu poslovnemu partnerju smo dali v predelavo material v višini 10.000,00 EUR. Dobavitelj, ki je za nas izvedel predelavo materiala, je za svojo storitev zaračunal 1.220, 00 EUR (z vključenim davkom na dodano vrednost).

Za ogled celotnega odgovora je potrebna PRIJAVA!