Računovodstvo in knjigovodstvo

Računovodstvo je ena temeljnih informacijskih funkcij v podjetju, saj na podlagi evidentiranih poslovnih dogodkov, predračunavanja, nadziranja in analiziranja, pripravlja informacije za notranje in zunanje uporabnike.

Svetovalci OZS vam nudimo svetovanje v zvezi z evidentiranjem poslovnih dogodkov, pomoč pri pripravi in izdelavi računovodskih izkazov zasebnikov in podjetnikov, poslovnih poročil, izbiri ustreznih računovodskih usmeritev. Podajamo vam informacije o novostih na računovodskem področju, o spremembah zakonodaje, ki vpliva na računovodenje organizacij in vas izobražujemo z namenom, da status računovodje dvignemo na novo, višjo raven.

03.08.2020

Razpis Slovenskega podjetniškega sklada - P7C 2020 COVID – Krediti za blažitev posledic epidemije SARS-CoV-2 na gospodarstvo

Slovenski podjetniški sklad je objavil javni razpis za blažitev posledic epidemije SARS-CoV-2 na gospodarstvo. ...več
03.08.2020

Razpis Slovenskega regionalnega razvojnega sklada - Javni razpis za dodeljevanje likvidnostnih posojil na problemskih in obmejnih problemskih območjih - B1

Slovenski regionalni razvojni sklad je objavil javni razpis za dodeljevanje likvidnostnih posojil na problemskih in obmejnih problemskih območjih. ...več
Niste našli vseh odgovorov, ki ste jih iskali? Vprašajte nas!
e-Naslov svetovanje@ozs.si Telefon 01 58 30 553

Iz bloga

Iz bloga