Poslovanje v tujini

Internacionalizacija je ključnega pomena za razvoj podjetij, njihovih proizvodov in storitev. S svetovanjem o pogojih poslovanja in organizacijo mednarodnih dogodkov želimo članom olajšati vstop na tuje trge ter povečati zunanje trgovinsko poslovanje slovenskih podjetji. Podjetjem želimo omogočiti tudi vzpostavitev novih poslovnih stikov, kar naj bi vodilo do sklenitve novih poslov in posledično do razvojne rasti podjetji in posameznikov ter večjega izvoza Slovenije na tuje trge.

Pomagamo vam z informacijiami o:

  • pridobitvi dovoljenj za delo v tujini,
  • prijavi napotenih delavcev,
  • potrebni dokumentaciji za podjetja in delavce na mestu opravljanja storitve,
  • delovno-pravnih predpisih, ki jih je potrebno spoštovati ...