Nadomestilo plače za bolniško odsotnost

Zanima me kaj je osnova za obračun boleznine in sicer za delavko, ki smo jo zaposlili 1.5.2019 in je v tem mesecu bila nekaj dni na bolniški?

Za ogled celotnega odgovora je potrebna PRIJAVA!
Priprava: Jasmina Malnar Molek, svetovalka specialistka za delovno področje davčnih zadev
Zadnja sprememba: 13.03.2020