Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.

Za turistična podjetja na voljo enkratni dodatek za turizem

11. APRIL 2022  |   Tadeja Bučar

Sredstva so namenjena mikro, malim in srednjim podjetjem iz turistične, gostinske in kulturno-umetniške dejavnosti, ki so bila v času epidemije covid-19 najbolj prizadeta. Z naslova omenjenega razpisa si upravičenci lahko obetajo enkratno pomoč v višini 6.000 evrov na zaposlenega.

Upravičenci po tem razpisu so fizične in pravne osebe, ki opravljajo gospodarsko dejavnost in so imele na dan 31. julija 2021 v podatkovni bazi AJPES kot svojo glavno dejavnost registrirano eno izmed naslednjih standardnih klasifikacij dejavnosti (krajše SKD):

  • 100 Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov ,
  • 300 Strežba pijač,
  • 110 Dejavnost potovalnih agencij,
  • 120 Dejavnost organizatorjev potovanj,
  • 900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti,
  • 300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
  • 010 Umetniško uprizarjanje,
  • 020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje.

Za izvedbo javnega razpisa je skupno na voljo 9.980.000 evrov, upravičeni stroški pa so stroški dela, ki so prijaviteljem nastali v času ponovnega zagona dejavnosti, in sicer v obdobju od 1. avgusta 2021 do 31. januarja 2022. Sofinancirali se bodo v obliki pavšalnega zneska, ki znaša 6.000 evrov za enega zaposlenega, vrednost sofinanciranja za posamezno podjetje pa se izračuna tako, da se pavšalna vrednost pomnoži z najnižjim številom zaposlenih v obdobju od 1. avgusta 2021 do 31. januarja 2022.

Do pomoči bodo upravičena podjetja, ki so utrpela upad prihodka od prodaje v letu 2020 glede na leto 2019, in sicer v višini vsaj 75 odstotkov. Upravičenci lahko vlogo na razpis oddajo do vključno 22. aprila 2022. Več informacij in razpisna dokumentacija je na voljo na spletnih straneh Javne agencije SPIRIT Slovenija.

Dotični razpis je le eden izmed številnih ukrepov, s katerimi je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v zadnjih dveh letih pomagalo turizmu, ki je skupno prejelo več kot milijardo evrov pomoči. Vlada je sicer celotnemu gospodarstvu v okviru desetih paketov protikoronske pomoči namenila 2,3 milijarde evrov pomoči, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo pa v tem času še za dobro milijardo evrov razvojnih spodbud, s pomočjo katerih so se podjetja lahko prilagodila na novo realnost.

Povezava na  Javno agencijo SPIRIT Slovenija

spot

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.