Vpoklic delavca lahko traja več kot 7 dni, ob ponovnem čakanju pa ni potrebna nova vloga, ampak le nova odredba (posodobljeno 6. 5.)

05. MAJ 2020  |   Mag. Nina Scortegagna Kavčnik

ZRSZ sporoča, da nova vloga ni potrebna pri ponovnem vpoklicu zaposlenega na delo, četudi traja več kot 7 dni v mesecu. Vpoklic na delo pa je lahko tudi za več kot 7 delovnih dni delavca (na primer lahko 8, 10, ...).

Če zaposlenega, ki ste ga v tekočem mesecu že poklicali nazaj na delo za 7 dni, znova pokličete na delo (npr. 8. dan), vam ni treba predložiti nove vloge. Za tega zaposlenega pošljete na ZRSZ le novo odredbo o napotitvi na začasno čakanje na elektronski naslov: gpzrsz@ess.gov.si, z navedbo številke sklepa o povračilu izplačanih nadomestil plače (11065-xxx/2020). 

Vir. ZRSZ

Moje tolmačenje:

- pojem „7 dni“  je samo še „črka na papirju“,

- sprememba iz 7 zaporednih dni v 7 dni velja do 1. 5. dalje (od uveljavitve ZIUZEOP-A),

- delodajalec delavca lahko vpokliče nazaj na delo tudi za več kot 7 dni v tekočem mesecu (npr. 8, 9, 10, …),

VARIANTA 1: Če ga vpokliče do vključno 7 dni v tekočem mesecu, mora to na ZRSZ predhodno sporočiti. Ob ponovnem čakanju pa nova vloga in nova odredba na ZRSZ ni potrebna.

VARIANTA 2: Če ga vpokliče za 8 dni in več, to predhodno sporoči na ZRSZ. Ob ponovnem čakanju pa ni potrebna nova vloga na ZRSZ, ampak je treba na ZRSZ poslati le novo odredbo o čakanju.

- to je lahko katerihkoli poljubnih 7 dni, ne nujno zaporednih, sedaj se lahko interpretira, da so to delovni dnevi delavca,

- delavcu za dneve ko dela, pripada plača in povračila stroškov (prevoz, malica, …) in krizni dodatek, delodajalec pa je oproščen plačila PIZ,

- delodajalec za dneve, ko delavec dela, ne dobi povrnjenega nadomestila plače s strani ZRSZ,

- tekoči mesec po mnenju ZRSZ pomeni koledarski mesec (1. 4. - 30. 4., 15. 4. - 15. 5., ...),

- enaka pravila glede pošiljanja novih vlog/odredb veljajo tudi za opravičeno odsotnost zaradi višje sile.

Primer 1: Delodajalec je prijavil za delavca čakanje na delo od 1. 4. do 31. 5.. Dne 4. 5. ga je vpoklical nazaj na delo za 3 dni. S 7. 5. mu bo ponovno odredil čakanje na delo. Delodajalec je že prejel sklep ZRSZ za čakanje na delo do 31. 5..

Delodajalec mora pred vrnitvijo delavca to sporočiti ZRSZ. Delodajalec ob ponovnem čakanju na ZRSZ ne vloži nove vloge, niti ne pošilja nove odredbe o čakanju na delo, ker bo delavec delal manj kot 7 dni.

Primer 2: Delodajalec je prijavil za delavca čakanje na delo od 1. 4. do 31. 5.. Dne 4. 5. ga je vpoklical nazaj na delo za nedoločen čas. Z 18. 5. (po 10 delavčevih delovnih dneh) mu bo ponovno odredil čakanje na delo. Delodajalec je že prejel sklep ZRSZ za čakanje na delo do 31. 5..

Delodajalec mora pred vrnitvijo delavca to sporočiti ZRSZ. Ker je delavec delal več kot 7 dni, mora delodajalec ob ponovni odredbi čakanja na ZRSZ poslati novo odredbo, nova vloga pa ni potrebna.

Primer 3: Delodajalec je prijavil za delavca čakanje na delo od 1. 4. do 3. 5.. S 4. 5. je delavec prišel na delo za 3 dni. Z dnem 7. 5. mu želi delodajalec ponovno odrediti čakanje na delo. Delodajalec je že prejel sklep ZRSZ za čakanje na delo do 3. 5..

V tem primeru mora delodajalec v 8 dneh od napotitve na čakanje na ZRSZ vložiti novo vlogo, delavcu pa dati novo odredbo o čakanju na delo. Sporočanje ZRSZ o vrnitvi na delo ni potrebno.

Ali je res pravica delavca, da ob vpoklicu pride nazaj na delo in pride samo če želi? Če ne pride, pa ne trpi škodljivih posledic oz. se to ne šteje za kršitev? V ovrazložitvi tega člena sicer piše, da se je beseda "pravica" vnesla v zakon na predlog sindikatov. Vendar, če bodo sodišča to določbo interpretirala kot pravico in ne dolžnost delavca, smo porušili osnovno logiko delovnega prava.

OPOZORILO: Napisano je stališče avtorice. Na pristojnih organih sem za svoje razmišljanje večkrat želela dobiti potrditev/mnenje, vendar konkretnih odgovorov nisem dobila. Zato v zvezi z napisanim ne prevzemam nobene odgovornosti. Napisano služi kot pomoč delodajalcem, ker je glede te teme ogromno vprašanj, uradno javno objavljenih pojasnil uradnih institucij pa ni.