Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.

Vpis šifre KP v REK-O - pojasnilo AJPES

04. JANUAR 2023  |   Jasmina Malnar Molek

Na osnovi zaprosila za posodobitev šifranta kolektivnih pogodb smo prejeli naslednje pojasnilo AJPESa:

AJPES izvaja mesečno statistično raziskovanje »Plače zaposlenih pri pravnih osebah (ZAP/M)« za potrebe Statističnega urada RS (v nadaljevanju: SURS) skladno z Zakonom o državni statistiki (ZDSta), Letnim programom statističnih raziskovanj za posamezno leto in sklenjenim dogovorom o sodelovanju med AJPES in SURS. Poročevalske enote podatke poročajo prek spletnega portala AJPES, in sicer v elektronski obliki na Obrazcu ZAP/M. AJPES skladno z dogovorom s SURS podatke za namen državne statistike samo zbira, metodologija poročanja pa je v pristojnosti SURS, ki je nosilec statističnega raziskovanja.

Glede na uveljavitev Obrazca REK-O Finančne uprave RS (v nadaljevanju: FURS), skladno z navodili, objavljenimi na njihovi spletni strani, se v Obrazec REK-O poroča tudi postavka »S02 – Šifra kolektivne pogodbe, ki velja za zaposlitev prejemnika dohodka«. Ob tem pojasnjujemo, da je šifrant kolektivnih pogodb na portalu AJPES objavljen za namen pravilnega poročanja Obrazca ZAP/M in ga AJPES ažurira na osnovi zahteve SURS za spremembe v aplikaciji Plače.

V povezavi z neažuriranim šifrantom kolektivnih pogodb, je AJPES posredoval dopis SURS-u. Na osnovi povratne informacije sporočamo, da:

  • bodo spremembe v zvezi s kolektivnimi pogodbami v aplikacijo Plače vključene s 1. 2. 2023 (poročanje plač za mesec januar 2023), na portalu AJPES bo objavljen ažuriran seznam kolektivnih pogodb za namen poročanja Obrazca ZAP/M;
  • da se bo v sistemu eDavki za namen poročanja Obrazca REK-O uporabljal šifrant kolektivnih pogodb, objavljen na spletni strani SURS.