Vavčer za statusno preoblikovanje družb

17. MAJ 2019  |   Tadeja Bučar

Namen, cilj in predmet javnega poziva

Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi ciljne skupine iz točke 4 tega javnega poziva k statusnemu preoblikovanju:

  • samostojnega podjetnika posameznika v kapitalsko družbo,
  • delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo ali obratno ali
  • zadruge v gospodarsko družbo ali obratno,

Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov svetovanja in izvedbe aktivnosti statusnega preoblikovanja.

 

Upravičeni stroški in višina subvencije

 

Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški:

  • stroški zunanjega izvajalca za svetovanje glede statusnega preoblikovanja,
  • notarski stroški,
  • stroški revizijske družbe ali samostojnega revizorja, ki ima po zakonu, ki ureja revidiranje, dovoljenje za opravljanje revidiranja.

Minimalna višina subvencije je 1.000,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 5.000,00 EUR. Davek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen strošek.

 

Več na povezavi