Varstvo osebnih podatkov – pomoč in pojasnila majhnim podjetjem in posameznikom

07. NOVEMBER 2018  |   OZS

Informacijski pooblaščenec bo vse do septembra 2020 izvajal evropski projekt RAPiD.Si  (Raising Awareness on Data Protection and the GDPR in Slovenia), ki je namenjen izobraževanju manjših in srednje velikih podjetij ter posameznikov o reformi zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov.

 

Nova pravna akta - Splošna uredba o varstvu podatkov, ki jo uporabljamo od 25. maja 2018 in prihajajoči  Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2), za  upravljavce pomenita  precejšnjo  širitev obveznosti in nalog, manjša in srednje velika podjetja pa za implementacijo zakonskih zahtev v praksi pogosto nimajo zadostnih virov (ustrezne kadrovske podpore, finančnih resursov za pogodbeno svetovanje itd.).  Obenem  Uredba širi nabor pravic posameznikov, upravljavcem pa nalaga, da posameznikom zagotavljajo pregledne in lahko dostopne informacije o obdelavi njihovih osebnih podatkov.

Z namenom izobraževanja manjših podjetij  o reformi zakonodaje  s področja varstva osebnih podatkov in ozaveščanja posameznikov o temeljni pravici do zasebnosti in uresničevanju  pravic, ki jih daje zakonodaja, je danes javnosti predstavljen nov projekt RAPiD.Si. Projekt bo izvajal Informacijski pooblaščenec, financira pa ga Evropska komisija v okviru Splošnega programa za pravice, enakost in državljanstvo 2014 – 2020.  

Spletna stran, predavanja in telefonsko svetovanje za majhna podjetja

V sklopu projekta je zaživela nova spletna stran www.upravljavec.si, ki odgovarja na najpogostejša vprašanja, s katerimi se v praksi srečujejo predvsem obrtniki in majhna podjetja. Na spletni strani so na voljo  pojasnila in konkretni napotki, kako zadostiti zakonskim zahtevam s področja varstva osebnih podatkov in tudi neobvezujoči obrazci, ki so podjetjem lahko v pomoč. Vse do konca septembra 2019 bo majhnim podjetjem na voljo tudi telefonsko svetovanje na brezplačni številki 080 29 00. Vsak delovni dan, med 8.30 in 12.30, bodo podjetjem svetovali strokovni sodelavci Informacijskega pooblaščenca.

V naslednjih dveh letih bo Informacijski pooblaščenec v sodelovanju z Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije in Gospodarsko zbornico Slovenije izvedel tudi 20 brezplačnih predavanj v osmih mestih po Sloveniji. Prvo bo že 10. januarja 2019 na sedežu OZS v Ljubljani, vse lokacije in datumi pa bodo sproti objavljeni na spletni strani www.upravljavec.si.

Aktivnosti za podjetja RAPID.si

Zasebnost in pravice posameznikov

Drugi sklop projektnih aktivnosti je namenjen izobraževanju posameznikov o pomenu zasebnosti in njihovih temeljnih pravicah s področja varstva osebnih podatkov. Posamezniki se namreč še vedno premalo zavedamo prave vrednosti osebnih podatkov v informacijski družbi in dejstva, da smo mi tisti, ki odločamo o svojih osebnih podatkih.  

Na spletni strani www.tiodlocas.si so zato podrobno pojasnjene pravice posameznikov in konkretni napotki, kako jih uresničiti. V letu 2019 bo Informacijski pooblaščenec skupaj  z Zvezo potrošnikov Slovenije v reviji ZPStest imel občasno rubriko, izdana pa bo tudi skupna brošura o varstvu osebnih podatkov potrošnikov.  

Aktivnosti za posameznike RAPID.si 

Vir:

Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije
(Information Commissioner of the Republic of Slovenia)
Dunajska cesta 22
SI-1000 Ljubljana
+386 (0)1 230 9 730