Ukrep skrajšanega delovnega časa podaljšan do 30. 6. 2021 (dopolnjeno 30. 12. 2020)

30. DECEMBER 2020  |   Mag. Nina Scortegagna Kavčnik

Po ZIUOOPE, ki ureja skrajšanje delovnega časa, velja ukrep do 31. 12. 2020. Vlada ga je podaljšala do 30. 6. 2021. PKP7 v 25. členu določa, da je vlogo mogoče vložiti do 10. 6. 2021.

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3337/sklep-o-podaljsanju-ukrepa-delnega-subvencioniranja-skrajsanja-polnega-delovnega-casa