Subvencije Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje

14. MAREC 2019  |   Tadeja Bučar

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljevanju zavod ali ZRSZ) tako delodajalcem:

· dodeljuje subvencije za nove zaposlitve,

· povrne prispevke delodajalca za novozaposlene delavce ali

· sofinancira stroške zaposlitev v javnih delih.

Aktualne subvencije oziroma spodbude:

a) Zaposlimo mlade

Na tem javnem povabilu lahko delodajalci pridobijo subvencijo za zaposlitev brezposelnih, ki so mlajši od 30 let in so zaključili usposabljanje v okviru inovativnih projektov zaposlovanja. Subvencija znaša 5.000 EUR za najmanj 12-mesečno zaposlitev. 

Javno povabilo je dostopno na povezavi.

b) Spodbude za zaposlovanje oseb iz programa Učne delavnice

Delodajalci lahko pridobijo subvencijo za zaposlitev brezposelnih, ki so zaključili praktično usposabljanje v programu Učne delavnice in so napoteni s strani zavoda. Subvencija znaša 4.000 EUR za najmanj 6-mesečno zaposlitev ali 8.000 EUR za najmanj 12-mesečno zaposlitev brez prekinitve. 

Javno povabilo je dostopno na povezavi.

c) Aktivni do upokojitve

Na tem javnem povabilu lahko delodajalci pridobijo subvencijo za zaposlitev brezposelnih, ki so dopolnili 58 let in več in so napoteni s strani zavoda. Subvencija znaša do 11.000 EUR za zaposlitev 40 ur na teden. Delovno razmerje mora biti sklenjeno za nedoločen čas.

Javno povabilo dostopno na povezavi.

d) Javna dela 2019

ZRSZ izvajalcem javnih del omogoča sofinanciranje stroškov za zaposlitev dolgotrajno brezposelnih v programih na področjih kmetijstva, socialnega varstva, vzgoje in izobraževanja, kulture, okolja in prostora ter v drugih programih v skladu s Katalogom programov javnih del.

Poglejte si javno povabilo za javna dela 2019.

e) Zaposli.me

Na tem javnem povabilu lahko delodajalci pridobijo subvencijo za zaposlitev brezposelnih iz vse Slovenije v starosti najmanj 30 let, ki sodijo v ciljne skupine programa in jih zavod predlaga  za vključitev. Subvencija znaša od 5.000 do 7.000 EUR. Zaposlitve morajo biti sklenjene za najmanj 12 mesecev.

Javno povabilo dostopno na povezavi.

f) Trajno zaposlovanje mladih

Delodajalci lahko pridobijo subvencijo za zaposlitev mladih iz zahodne Slovenije, ki še niso dopolnili 30 let in so prijavljeni med brezposelnimi ter so k delodajalcu napoteni s strani zavoda. Subvencija znaša 5.000 EUR za zaposlitev 40 ur na teden. Delovno razmerje mora biti sklenjeno za nedoločen čas.

Poglejte si javno povabilo na povezavi.