Spremembe pri štirih javnih povabilih - višji upravičeni stroški za usposabljanje brezposelne osebe

21. AVGUST 2019  |   OZS

21. avgusta 2019 je Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije (v nadaljevanju Zavod) objavil spremembe pri štirih aktualnih javnih povabilih:

Usposabljanje na delovnem mestu 2019 (UDM), Usposabljanje na delovnem mestu – mladi 2019 (UDM – mladi), Usposabljanje na delovnem mestu za osebe z mednarodno zaščito 2018/2019 (UDM za osebe z mednarodno zaščito) ter Delovni preizkus 2018/2019 (DP).

Spremembe bodo pomenile višji znesek upravičenih stroškov za delodajalca, ki usposablja brezposelno osebo na delovnem mestu: dosedanjih 370 EUR za 2-mesečno usposabljanje se spremeni v 526 EUR, 493 EUR za 3-mesečno usposabljanje pa v 732 EUR.

Novo je tudi to, da se v programa UDM in UDM – mladi lahko vključijo brezposelni takoj po prijavi pri Zavodu (prej so morali biti prijavljeni najmanj 3 mesece), prav tako se lahko osebe iz socialne aktivacije vključijo v usposabljanje že po vključitvi v program socialne aktivacije in ne več šele po zaključku tega programa.

Po novem usposabljanja na delovnem mestu trajajo enotno 3 mesece, izjemoma – kadar tako odločijo na Zavodu – lahko trajajo 2 meseca (npr. pri usposabljanju na enostavnih, nezahtevnih ali manj zahtevnih delovnih mestih). Pri UDM – mladi tudi ni več pogoja, da se lahko v 3-mesečno usposabljanje vključijo samo iskalci prve zaposlitve. 

Več sredstev je na razpolago tudi za izvedbo javnih povabil UDM osebe z mednarodno zaščito in za DP. Poleg tega se na dan objavljene spremembe poveča mesečni strošek izvedbe usposabljanja za udeleženca za izvajanje UDM za osebe z mednarodno zaščito z 250 EUR na 373 EUR, pri DP pa se strošek izvedbe usposabljanja za udeleženca z 206 EUR poveča na 278 EUR.

Vse spremembe povabil bodo veljale za vse ponudbe, prejete od 22.8.2019.
 

Več informacij:

UDM 

UDM za mlade

Delovni preizkus

UDM za osebe z mednarodno zaščito

 

VIR: Zavod RS za zaposlovanje.