Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.

Sprememba davčne Uredbe

27. DECEMBER 2022  |   Jasmina Malnar Molek

V UL št. 162/2022 z dne 23. 12. 2022 je bila objavljena sprememba Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja.

Višji neobdavčeni zneski dnevnic na službeni poti v Sloveniji, terenskega dodatka, nadomestila za ločeno življenje in zvišanje za obvezno prakso dijakov in študentov se začnejo uporabljati za januar 2023.

Spremembe v davčni obravnavi jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi in solidarnostne pomoči pa se uporabljajo za izplačila od 1. 1. 2023 dalje.

Davčna Uredba ureja davčno obravnavo pravice. Pravice, pogoji in višina povračil stroškov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja so urejene s kolektivno pogodbo, v podjetniški kolektivni pogodbi, internem aktu ali pogodbi o zaposlitvi.

Ob tem opozarjamo na sodbo Vrhovnega sodišča VIII Ips 26/2022 z dne 29. 11. 2022. Sodišče je v navedeni sodbi odločilo, da se v pravni praznini, davčna Uredba uporabi kot relevantna pravna podlaga za določitev višine povračil stroškov, če delodajalca ne zavezuje kolektivna pogodba dejavnosti, niti ne obstaja morebitna primerljiva in zanj uporabljiva druga kolektivna pogodba.