Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.

Spletno orodje za ocenjevanje tveganj na področju varnosti in zdravja pri delu (OiRA) v razmerah epidemije COVID-19

23. JANUAR 2021  |   OZS

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti skupaj z Evropsko agencijo za
varnost in zdravje pri delu pripravlja spletno orodje za ocenjevanje tveganj na področju varnosti
in zdravja pri delu – OiRA. Orodje je interaktivno ter pripravljeno za ocenjevanje tveganj v
različnih gospodarskih dejavnostih. Je brezplačno, enostavno za uporabo ter namenjeno
predvsem mikro, malim in srednje velikim podjetjem.


Orodje OiRA je dinamično orodje, ki se lahko spreminja skladno s spremembo zakonodaje ali
zaradi drugih okoliščin na področju varnosti in zdravja pri delu, prav tako pa se lahko prilagaja
posebnostim v posameznih podjetjih.


Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je s sodelovanjem socialnih
partnerjev do sedaj razvilo OiRA orodja za 20 gospodarskih dejavnosti, ki so brezplačno na
voljo uporabnikom.


V času epidemije COVID-19 je ministrstvo v sodelovanju z Evropsko agencijo dalo na voljo tudi
orodje, namenjeno trenutnim razmeram. Orodje je namenjeno ocenjevanju tveganj v vseh
gospodarskih dejavnostih, saj vsebuje predvsem splošne metodološke ukrepe v smislu
organizacije in postopkov, povezanih z epidemijo, kot so med drugim vzpodbujanje in
omogočanje higienskega vedenja, upravljanje delovnega mesta, delo na daljavo, pot na delo in
službena potovanja, organizacijo sestankov… Prav tako pa orodje omogoča dopolnitev in
obravnavo specifičnih tveganj v posameznem podjetju.

Več o orodjih OiRA ter prednostih njihove uporabe si lahko ogledate tudi na straneh portala za
varnost in zdravje pri delu, http://www.osha.mddsz.gov.si/oira-ocenjevanje-tveganja ter straneh,
ki jih je pripravila Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu v sodelovanju z nacionalnimi
partnerji OiRA skupnosti https://oiraproject.eu/sl.

Vir:

Ministrstvo RS za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti