Slovenski podjetniški sklad objavil javni razpis za pridobitev mikrokreditov

12. OKTOBER 2020  |   Tadeja Bučar

Slovenski podjetniški sklad (SPS) je 9.10.2020 v Uradnem listu RS št. 139/2020 objavil javni razpis P7-2 2020 COVID Mikrokrediti 2020, 2021.  Namen produkta je neposredno zagotaviti  ugodne vire financiranja mikro, malim in srednje velikim podjetjem v Kohezijski regiji Vzhodne in Zahodne Slovenije ter zagotoviti hitro in ugodno financiranje za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na gospodarstvo. 

Mikrokredit v višini od 5.000 EUR do 25.000 EUR, kjer se  stroški odobritve in vodenja kredita se ne zaračunavajo, podjetjem omogoča / nudi:

· Enostaven in hiter način pridobitve kredita;

· Nižje zahteve po zavarovanju (5 menic podjetja);

· Nižjo obrestno mero (6-mesečni EURIBOR + 0,8 %);

· Ročnost do 60 mesecev;

· Možnost koriščenja moratorija do 6 mesecev;

· Kritje do 100 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 25.000 EUR.

Na razpis P7-2 2020 COVID Mikrokrediti 2020, 2021 se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja organizirana kot samostojni podjetnik ali gospodarska družba ter zadruga, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo, imajo vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas ter so utrpela škodo zaradi vpliva COVID-19.

Vloge lahko podjetja oddajo elektronsko preko ePortala na SPS:

- v letu 2020: 16.10., 23.10., 30.10. in 06.11.2020;

- v letu 2021: 05.01., 25.02., 08.04., 27.05., 09.09., 28.10. in 07.12.2021

Več o pogoji javnega razpisa na povezavi SPS.

 

spot

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.