Seminar o novih in nastajajočih tveganjih na področju varnosti in zdravja pri delu

02. SEPTEMBER 2019  |   OZS

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti organizira v četrtek, 19. 9. 2019, v Ljubljani (Cankarjevem domu) seminar o novih in nastajajočih tveganjih na področju varnosti in zdravja pri delu, na katerem bodo govorili o možnostih rabe in zlorabe modernih tehnologij za spremljanje in nadzorovanje delavcev ter delovnega okolja.

Na seminarju bo predavala gospa dr. Christa Sedlatschek, direktorica Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA), ki bo ob tej priložnosti podrobneje predstavila projekt predvidevanja novih in nastajajočih tveganj na področju varnosti in zdravja pri delu (https://osha.europa.eu/sl/developments-ict-and-digitalisation-work).

V prej omenjenem projektu sodeluje tudi gospa izr. prof. dr. Phoebe V Moore iz Univerze v Leicestru, strokovnjakinja za politično ekonomijo. V nadaljevanju je pripet njen zadnji članek »OSH and the future of work: Benefits and risks of artificial intelligence tools in workplaces«, ki ga je agencija objavila v začetku tega meseca. Priložena je tudi predstavitev »The Threat of Physical & Psychosocial Violence and Harassment in Digitalized Work«, ki temelji na ugotovitvah raziskave, ki jo je dr. Moore izvedla v sodelovanju z Mednarodno organizacijo dela (ILO). Na seminarju bo, med drugim, predstavila prve ugotovitve poročila o (zlo)rabah modernih tehnologij za spremljanje in nadzorovanje delavcev ter delovnega okolja, ki ga pripravlja za Evropski parlament.

Gospa Mojca Prelesnik, informacijska pooblaščenka pa bo s pomočjo primerov iz slovenske prakse predstavila varstvo zasebnosti v delovnem okolju v povezavi z rabo sodobnih tehnologij. Letno poročilo Informacijskega pooblaščenca za leto 2018 je objavljeno na tem naslovu: https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/porocila/Letno_porocilo_2018_FINAL.pdf 

Podrobnosti so razvidne iz programa. Kotizacije ni. Število udeležencev je omejeno. Predhodna prijava, do četrtka, 12. septembra 2019, je obvezna.

Program in prijava.pdf

OSH and the future of work: Benefits and risks of artificial intelligence tools in workplaces.pdf

The Threat of Physical & Psychosocial Violence and Harassment in Digitalized Work.pdf

Povezava do informacije o nastopu izr. prof. dr. Phoebe V Moore na BBC World:
https://phoebevmoore.wordpress.com/2019/08/12/is-your-boss-watching-you/