Rok za vložitev vloge na ZRSZ za karanteno

15. MAJ 2020  |   Mag. Nina Scortegagna Kavčnik

Povračilo nadomestila plače za čas odrejene karantene ureja ZIUPPP. Vlogo je potrebno vložiti na ZRSZ. Kakšen pa je rok?

Na ZRSZ pojasnjujejo, da delodajalci lahko vlogo vložijo v 8dneh od ustne seznanitve delavca o odrejeni karanteni / pričetku karantene. Delodajalec v tem primeru naknadno vlogo dopolni z dokazilom - odločbo MZ.

 

ZRSZ šteje, da je vloga pravočasno oddana tudi, če je vložena v 8 dneh po prejemu odločbe MZ (odločbe osebe prejmejo z zamikom) oz. ko je s prejemom odločbe seznanjen delodajalec (delodajalec o tem poda izjavo).