Rabremenitev regresa

08. MAJ 2019  |   Jasmina Malnar Molek

Kot smo že pisali se v davčno osnovo od dohodka iz delovnega razmerja in v osnovo za plačilo prispevkov za socialno varnost ne všteva regres do zneska 100% povprečne mesečne plača zaposlenih v RS. Davčno ugodnejša obravnava regresa velja za vsa izplačila v letu 2019.

FURS bo do 30.6.2019  zavezancem, ki so prejeli regres pred spremembo, izdal odločbe o vračilu in v roku 30 dni od vročitve odločbe delojemalcem vrnil preveč plačano akontacijo dohodnine in prispevke, delodajalcem pa preveč obračunane prispevke na regres.

Zaradi spremembe zakona se spreminja tudi Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu (REK obračuni). Celoten znesek izplačanega regresa se vpisuje v polje 113 zbirnega REK-1 (tudi del, ki se ne všteva v davčno osnovo), v polje 114 pa le tisti del, ki presega 100% zadnje znane povprečne mesečne plače zaposlenih v RS in je podvržen obdavčitvi. Več o izpolnjevanju obrazcev najdete v pojasnilu FURSa.