Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.

Prenehanje ukrepa odloga sodne in davčne izvršbe

19. APRIL 2021  |   Jure Dermastja

Na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (v nadaljevanju: "ZIUPOPDVE") je bila z 31. 12. 2020 odložena izvršba za dolžnike, ki so fizične osebe. Odložene niso bile izvršbe v nujnih zadeva, o katerih sodišče odloča tudi v času epidemije, ali če gre za izvršbo zaradi izterjave terjatev iz naslova zakonite preživnine in odškodnine za izgubljeno preživnino zaradi smrti tistega, ki jo je dajal (121. člena ZIUPOPDVE). Ukrep odloga izvršbe je veljal do 31. 1. 2021, Vlada Republike Slovenije pa ga je ob ugotovitvi, da še vedno obstojijo razlogi, ki so bili podlaga za njegov sprejem, podaljšala do 17. 3. 2021 in naknadno do 18. 4. 2021, skladno z razglasitvijo epidemije. V skladu s tretjim odstavkom 121. člena ZIUPOPDVE je bilo možno nadaljnje podaljšanje ukrepa odloga izvršbe, in sicer najdlje do konca aprila 2021.

S strani Vlade Republike Slovenije smo bili obveščeni, da se za podaljšanje ukrepa Vlada ni odločila, saj je bilo ocenjeno, da glede na podatke, mnenja in v vmesnem času uveljavljene spremembe Zakona o izvršbi in zavarovanju, ne obstajajo več razlogi, ki so obstajali ob uveljavitvi ZIUPOPDVE, ki je uzakonil za ukrep.

Od 19. 4. 2021 dalje se postopki davčne izvršbe začnejo in vodijo v skladu s pravili Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2), torej brez omejitve začetka le na nujne zadeve.