Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.

Predlogi sprememb davčne zakonodaje na ESS

23. SEPTEMBER 2022  |   Jasmina Malnar Molek

Danes, 23. 9. 2022 bo na redni seji Vlade RS začeta obravnava davčnega paketa. Obravnavo bo vlada zaključila predvidoma v ponedeljek.

Davčni paket vsebuje spremembe in dopolnitve naslednjih zakonov (navajamo le spremembe relevantne za članstvo):

 1. ZDavPR – ponovno se uvaja obveznost izročitve računa (v fizični ali elektronski obliki) kupcu
 2. ZTro-1 – uvaja se pravica do nakupa davčno označenega goriva za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije in vozil, prirejenih za prevoz čebeljih panjev z neposredno oprostitvijo plačila dela trošarine
 3. ZDavP-2 – prenos Direktiv v nacionalno zakonodajo glede izmenjave informacij med davčnimi organi, obveznost poročanja za operaterje digitalnih platform, posredovanje podatkov o osnovah za refundacijo plače, zamik plačila akontacij dohodnine in davka od dohodkov pravnih oseb na 20. v mesecu za pretekli mesec
 4. ZFU – spremembe v organizaciji dela davčnega organa
 5. ZDoh-2 - spremembe pri dohodku iz zaposlitve, dohodku iz dejavnosti, dohodku iz naslova oddajanja premoženja v najem in dohodkih iz kapitala. Ta paket sprememb je najobsežnejši, zato ga v nadaljevanju bolj podrobno predstavljamo

1. Dohodki iz zaposlitve:

 • Sprememba splošne olajšave (ukinitev postopnega zviševanja do 7.500 eur, splošna olajšava bo znašala 5.000 eur)
 • Sprememba dodatne splošne olajšave (dvig na 16.000 eur)
 • Indeksacija olajšav
 • Uvajanje nove olajšave v višini 1.000 eur/letno za zaposlitev mladih do 29. leta
 • Dvig davčne stopnje v zadnjem dohodninskem razredu iz 45% na 50%
 • Spremembe pri izplačilu poslovne uspešnosti (črtanje neobdavčenega zneska do višine povprečne mesečne plače zaposlenega, izplačilo 2x letno)
 • Nadomestilo za uporabo lastnih sredstev pri delu od doma (neobdavčen znesek bo znašal 0,20%/dan povprečne letne plače zaposlenih v RS, to je cca 4 eur/dan)

2. Dohodek iz dejavnosti - sprememba obdavčitve pri normirancih (znižanje normiranih odhodkov in podaljšanje obdobja zavarovanja iz 5 na 9 mesecev)

Če znašajo prihodki iz dejavnosti, ugotovljeni po pravilih o računovodenju, za leto, za katero se ugotavlja davčna osnova v eurih % prihodkov      
nad do      
  25.000,00 80%          
25.000,00 100.000,00 40% nad  25.000,00      
100.000,00   0% nad  100.000,00      
               
Pri popoldancih so normirani odhodki priznani v višini 40% prihodkov in ne več kot 20.000 EUR.

3. Dohodki iz naslova oddajanja premoženja v najem (dvig stopnje iz 15% na 25%)

4. Dohodki iz kapitala (odkup lastnih deležev ponovno obdavčen kot dividenda, odprava možnosti sintetične obdavčitve dohodkov)