Poslovanje gospodarskih družb v letu 2016

08. MAJ 2017  |   Jasmina Malnar Molek

AJPES je objavil podatke o poslovanju gospodarskih družb v letu 2016. Družbe in podjetniki, ki so predložili letna poročila za leto 2016, so povečali število zaposlenih, prihodke, tudi prihodke na tujem trgu, neto dodano vrednost in neto čisti dobiček. V letu 2016 so družbe poslovanje financirale v večji meri z lastnimi viri sredstev kot v predhodnem letu. Povprečna mesečna plača na zaposlenega v družbah je znašala 1.536 EUR. V primerjavi z letom 2015 (iz podatkov letnih poročil za leto 2016 - podatki za prejšnje leto) je bila realno višja za 1,7 %. Na manjše število predloženih letnih poročil samostojnih podjetnikov (za leto 2015 jih je predložilo 62.166 podjetnikov) je vplivalo povečano število samostojnih podjetnikov, ki so obdavčeni na podlagi ugotovljenega dobička z upoštevanjem normiranih dohodkov, ki niso zavezani za predložitev letnega poročila. Teh je bilo v letu 2015 27.141, v letu 2014 pa 20.026.

Več podatkov je dostopnih na spletni strani Ajpes.