Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.

Poročanje podatkov na obračunu REK-1 po ZIUOOPE in ZZUOOP

06. NOVEMBER 2020  |   Tadeja Bučar

Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 – ZIUOOPE v 11. členu ureja možnost delnega subvencioniranja skrajšanega polnega delovnega časa in v 24. členu povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo.

Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 – ZZUOOP v 57. členu ureja možnost nadomestila plač delavcem zaradi odrejene karantene ali nemožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva in v 68. členu povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo.

Vse navedene ukrepe delodajalec uveljavlja pri Zavodu RS za zaposlovanje. FURS bo Zavodu za potrebe vodenja postopka posredoval podatke iz predloženih REK-1 obrazcev. V ta namen je v primeru uveljavljanja ukrepov po ZIUZEOP in 68. členu ZZUOOP spremenjeno poročanje na REK obrazcih, kar je opisano v nadaljevanju:

•    delodajalec, ki je plačnik davka, najkasneje na dan izplačila prek sistema eDavki predloži REK obrazec za izplačilo plače in nadomestila plače z oznako vrste dohodka 1001;
•    znesek nadomestila, za katerega bo delodajalec uveljavlja delno povračilo pri Zavodu poroča na REK-1 v polju 105 (nadomestila plače, ki ne bremenijo pravnih oseb). V polju 105 se tako kot doslej poročajo tudi  vsa ostala nadomestila (ni spremembe pri poročanju);

•    na predloženem REK obrazcu o izplačani plači in nadomestilu plače delodajalec poroča v skupnem znesku za vse zaposlene (za zaposlene, ki prejmejo plačo,  za zaposlene, za katere delodajalec uveljavlja subvencije, in tiste zaposlene, za katere je delodajalec upravičen do povračila nadomestila) – in ni potrebno predlagati ločenih REK obrazcev;

•   za delodajalce, ki uveljavljajo ugodnosti po 11. in 24. členu ZIUOOPE ali 68. členu ZZUOOP se spremeni poročanje podatkov v B01 in B02 poljih na individualnem REK obrazcu. V času uveljavljanja navedenih ukrepov se v polje B02 vpisuje samo nadomestila, ki jih delodajalec izplačuje na podlagi 11. in 24. člena ZIUOOPE ter 68. člena ZZUOOP (uveljavlja ugodnost pri Zavodu za zaposlovanje). Znesek dejanskega vračila (subvencije) s strani zavoda ni predmet poročanja na REK obrazcu, ampak se vpisuje izplačano nadomestilo plače v celotnem znesku.

V polje B02 se v tem primeru ne vpisuje podatkov o izplačilih ostalih nadomestil, ki jih delodajalec refundira oz. mu sredstva povrnejo iz proračuna, ZZZS ali ZPIZ; prav tako ne izplačila nadomestila plače zaradi kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni (3 dni) po 20.členu ZZUOOP, niti nadomestila plač delavcem zaradi odrejene karantene ali nemožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva na podlagi 57. člena ZZUOOP. Podatke o teh nadomestilih se vpisuje v polje B01.


1. Primer poročanja: uveljavljanje subvencije za skrajšani delovni čas:

Delavec dela skrajšan DČ in prejme plačo in nadomestilo plače v višini 1.000 eur

· Na zbirnem REK obrazcu polje 101 = 1.000, polje 105 = 200

· Na iREK obrazcu: A052 = 1101, A052 znesek= 1.000 eur,

· v polje B01 se vpiše podatek o številu dejansko opravljenih ur in znesek izplačane plače za opravljeno delo (primer: delavec v juniju dela skrajšani delovni čas 6 ur/dnevno (za mesec junij 132 ur),

B01U: 132 ur  B01Z: 800,00 €

· v polje B02 se vpiše podatek o številu ur in znesek nadomestila plače delnega začasnega čakanja na delo, za katerega delodajalec naknadno uveljavlja subvencijo pri Zavodu ;
B02U: 44 ur  B02Z: 200,00 €.

· nadomestilo plače, za skrajšan delovni čas se poroča v rubriki M01 (plača in nadomestilo plače).  Obdobja v RUBRIKI M se ne delijo, morajo slediti prijavi in odjavi za posameznega zavarovanca.


2. Primer poročanje: nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo (od 1.6. do 30.6.2020):

Delavec, ki je cel mesec na čakanju prejme nadomestilo plače v višini 960 eur

· Na zbirnem REK obrazcu polje 101 = 960, polje 105 = 960

· Na iREK obrazcu: A052 = 1101, A052 znesek= 960 eur;

v polje B02 se vpiše številu ur, ko je bil zaposleni na čakanju na delo, in znesek izplačanega nadomestila;     B02U: 176 ur (junij 2020)  B02Z: 960,00 €

· Nadomestilo plače za čakanje, zaradi začasne nezmožnosti zagotavljanja dela iz poslovnega razloga, se poroča v rubriki M01 (plača in nadomestilo plače).  Obdobja v RUBRIKI M se ne delijo, ampak morajo slediti prijavi in odjavi za posameznega zavarovanca.

Predlaganje REK-1 obrazca v primeru nadomestila za kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni (3 dni), odrejene karantene ali višje sile zaradi obveznosti varstva

V primeru izplačila nadomestila plače zaradi:

· kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni (3 dni) po 20.členu ZZUOOP, ki ga izplača delodajalec, ki nato zahteva refundacijo od ZZZS, in 

· v primeru uveljavljanja vračila nadomestila plač delavcem zaradi odrejene karantene ali nemožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva po 57. členu ZZUOOP

se na REK obrazcu podatki o nadomestilu vpišejo v polje v 105 in v iREK obrazcu v polje B02, v kolikor delodajalec hkrati ne uveljavlja ukrepov po ZIUOOPE in 68. členu ZZUOOP. Če delodajalec uveljavlja ukrepe po ZIUOOPE ali 68. členu ZZUOOP (čakanje na delo, skrajšan delovni čas), se podatki o nadomestilu plače zaradi kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni (3 dni) po 20.členu ZZUOOP na REK obrazcu vpišejo v polje  105 in v iREK obrazcu v polje B01.

Pojasnilo o pravici odsotnost zaradi bolezni do 3 dni je objavljeno na spletni strani ZZZS:

http://www.zzzs.si/zzzs/internet/zzzs.nsf/o/2E73A2071FD23AB9C125860F003EAF6D


Iz navedenega izhaja, da delodajalci, ki izplačujejo nadomestila za čakanje na delo in/ ali skrajšan delovni čas, v polju B02 poročajo le o nadomestilih za čakanje na delo in/ ali za skrajšan delovni čas, vsa druga nadomestila pa vpisujejo v B01. Delodajalci, ki ne izplačuje nadomestil za čakanje na delo in/ ali za skrajšan delovni čas, pa v B02 poročajo vsa izplačana nadomestila, ki jih dobijo povrnjena od drugih zavodoiv ali proračuna (enako, kot je veljalo za poročanje pred uveljavitvijo interventne zakonodaje).

VIR: Obvestilo eDavki 05.06.2020, dopolnitev 5.11.2020

spot

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.