Podpisan protokol sodelovanja med srbskim in slovenskim zavodom za zaposlovanje

25. JULIJ 2019  |   Zdenka Bedekovič

4. julija 2019 sta v Beogradu na Nacionalnem zavodu za zaposlovanje Srbije direktorja srbskega in slovenskega zavoda za zaposlovanje Zoran Martinović in Mavricija Batič podpisala operativni protokol sodelovanja med obema ustanovama, katerega glavni cilj je čim bolje implementirati Sporazum med Vlado R Srbije in R Slovenije o zaposlovanju državljanov Srbije v naši državi

Srbska vlada je ta  pomemben bilateralni dokument, ki ureja postopke zaposlovanja srbskih državljanov v Sloveniji, ratificirala 29. junija 2018, medtem ko je bil z naše strani sporazum ratificiran  28. maja 2019. S protokolom so opredeljene vse temeljne  administrativne in tehnične zadeve, ki so pomembne za operativno izvedbo postopkov zaposlovanja državljanov Srbije v Sloveniji, prav tako so določeni načini izmenjave podatkov po elektronski poti med pristojnimi ustanovami.  

Kot je poudaril Zoran Martinović, direktor srbske javne službe za zaposlovanje, je glavna naloga  njihovega zavoda zagotoviti zaščito svojim državljanom, zaposlenim v drugi državi, medtem ko je Mavricija Batič, generalna direktorica  slovenskega zavoda za zaposlovanje izpostavila, da bo naš zavod  svoje aktivnost usmeril tudi v pripravo  različnih aktivnosti, s katerimi bi v čim večji meri opremili srbske delavce, ki se nameravajo zaposliti v Sloveniji. To pomeni, da bomo nudili relevantne informacije  o pravicah glede zaposlovanja, jih seznanjali z delovnopravno zakonodajo, jim nudili tečaj slovenskega jezika, oblikovali spletno stran v srbskem jeziku ipd. Načrtujemo, da bi jeseni v Sloveniji spet zaživela info točka za tujce, kjer bomo na enem mestu nudili vse pomembne informacije in drugo pomoč glede zaposlovanja in bivanja v Sloveniji,  z istim namenom pa bomo organizirali tudi zaposlitveni sejem v Srbiji.     

 

Vir: Zavod RS za zaposlovanje